HU | US | DE | RO
Szabó Holub

Pozdravujem Vážený Návštevník!
 

Som Béla Szabó, narodil som sa v roku 1959 v Miskolci, a momentálne žijem v Boldve.

Aj ja, ako aj mnohí iní, v detstve som obľúbil zvieratá, okolo domu vždy boli ošípané, hydina, holuby, pes, mačka.

Obľúbenie holubov môžem ďakovať svojmu staršiemu bratovi, Sándorovi, ktorý spočiatku sa zaoberal, potom neskoršie F1 holubami chovanými na mäso s vážnou odbornosťou.

V polovici 80-ých rokov spolu sme chovali 60 párov holubov a prírastok sme predali ako holuby chované pre mäso.

Pri výbere druhov, už vtedy zobudil moju pozornosť so svojou postavou, svojim temperamentom americký obrovský poštový holub.

Prvý americký poštový holub sa dostal do nášho holubníka od pána doktora Istvána Pátzayho, a odvtedy ako stelesnenie holuba len tento druh pre mňa existuje.

Žiaľ z rodinných dôvodov odvtedy už dvakrát som musel prerušiť chov holubov, ale vždy sa mi podarilo znovu začať.

Od 08. 07. 2008. znovu mám obrovské poštové holuby, pri zostavení začiatočnej plemennej populácie mi v mnohom pomohli kolegovia Sándor Lippai, János Molnár, Miklós Földvári, Sándor Lénárt a Ferenc Csótka, ktorým aj touto cestou vyjadrujem vďaku za ich nesebeckú pomoc.

Vo svojom voľnom čase by som chcel čím viac času stráviť medzi svojími vtákmi a kochať sa v ich kráse.

V prvom rade by som chcel chovať druhy iných kováčovaných farebných tried, žlté, červené, vrabcové, škovránkové kováčované druhy, respektíve chcel by som posilniť líniu Jethrového-typu deresa.

Aj touto webovou stránkou by som chcel popularizovať americký obrovsý holub, povzbudzovať záujem o tento druh.

Ďakujem svojmu synovi Bencovi za prípravu tejto webovej stránky a jeho priateľovi za pekné fotografie.

Prajem príjemné strávenie času a dobrú zábavu každému návštevníkovi!

Béla Szabó
Holubár

Späť na začiatok